Iskolai képzési rend – Školský vzdelávací poriadok ISCED 2

Iskolai képzési rendünk a felső tagozatra itt érhető el.