Iskolai képzési rend – Školský vzdelávací poriadok ISCED 1

Iskolai képzési rendünk az alsó tagozatra itt érhető el.