Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotiami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Schools in a changing world – inclusive, innovative and reflexive teaching and learning – cross border exchange of knowhow – Projektový manažment 

Výzva projmen .pdf